Befektetés a jövőbe!

Indul a sikeres óvodapályázatunk 173.262.957 Ft támogatásból!

Indul a sikeres óvodapályázatunk 173.262.957 Ft támogatásból!

Örülnek a kocsordi ovisok és óvónénik én pedig büszke kocsordi vagyok!

Elkészült és az elektronikus pályázati felületen keresztül benyújtásra került a „Magyar Falu Program – Orvosi eszköz” pályázati kérelmünk!

„Magyar Falu Program – Orvosi eszköz” pályázat

Kedves Kocsordiak!

Indítványomra a képviselő-testület tagok határozatot hoztak arról, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a „Magyar Falu Program – Orvosi eszköz” pályázati felhívásra.
Polgármesterként fontosnak tartom, hogy a helyi lakosok minél színvonalasabb és hatékonyabb egészségügyi alapellátásban részesülhessenek, melynek elengedhetetlen feltétele a korszerű eszközök, műszerek megléte.

A testületi döntést követően dr. Szondi Szabolcs jegyző irányításával a munkatársak megkezdték a támogatási kérelem előkészítését, amelyben Dr. Barkaszi Sándor háziorvos is részt vett.

A projekt keretében a háziorvosi eszközállomány fejlesztésével az egészségügyi alapellátás színvonala emelkedne a településen.

Ezzel a háziorvosnak kevesebb beteget kellene a szakrendelőkbe tovább küldenie. A szűrések többségét is helyben tudnák végezni, ezáltal a betegeknek nem kellene a legközelebbi városba beutazniuk és az előjegyzés alapján hosszas várakozás után bejutni a szakrendelésekre.

A jelenleg használatos eszközök, műszerek (melyek már több mint 10 évesek) fejlesztésével javulna a szűrések minősége.

A telekommunikációs eszközállomány fejlesztésével pedig az adatrögzítés és a receptfelírás háznál is történhetne.

Bízunk benne, hogy pályázati kérelmünket pozitívan bírálják majd el.

Ezúton is köszönöm Jegyző Úr és a pályázat megírásában részt vevők munkáját!

Barátsággal:
Földi István

Kocsord jövőbeli pályázatai – Orvosi rendelő felújítása, Polgármesteri Hivatal felújítása, Temető fejlesztése, Belterületi járda-és útfelújítás, Óvoda udvar fejlesztése.
Kocsord életében fontos szerepet töltenek be a településünket fejlesztő pályázatok. A mai nap folyamán megkezdtük az Aljegyző Asszonnyal és a munkatársakkal az újonnan kiírt pályázati lehetőségeket figyelembe véve jövőbeli beadandó pályázataink előkészítését!

Kocsord jövőbeli pályázatai

Nyertes óvodapályázat!

Nyertes óvodapályázat!

 

A legszebb karácsonyi ajándék Kocsordnak! Nyertes óvodapályázat I. ütem- 173.262.957 Ft, amely a közeljövőben a II. ütemben akár 300.000.000 Ft-ig egészülhet ki a Képviselő-testület benyújtott határozata alapján.
Egy álom valóra vált: a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése megvalósul!

Ismét sikeres pályázat Kocsordon – 18.430.000 Ft támogatás szociális támogatások költségének viseléséhez!
Működik az új szociális háló Kocsordon, melyet az állam is elismer és támogat!

Ismét sikeres pályázat Kocsordon – 18.430.000 Ft támogatás szociális támogatások költségének viseléséhez!

Kedves Kocsordiak!

Megválasztásomat megelőzően célul tűztem ki a szociális ellátó rendszer, a „szociális háló” átalakítását a településen,