Kocsord jövőbeli pályázatai – Orvosi rendelő felújítása, Polgármesteri Hivatal felújítása, Temető fejlesztése, Belterületi járda-és útfelújítás, Óvoda udvar fejlesztése.
Kocsord életében fontos szerepet töltenek be a településünket fejlesztő pályázatok. A mai nap folyamán megkezdtük az Aljegyző Asszonnyal és a munkatársakkal az újonnan kiírt pályázati lehetőségeket figyelembe véve jövőbeli beadandó pályázataink előkészítését!

Kocsord jövőbeli pályázatai

 

Kedves Kocsordiak!

Kocsord életében fontos szerepet töltenek be a településünket fejlesztő pályázatok. Ennek tudatában a mai nap folyamán megkezdtük az Aljegyző Asszonnyal és a munkatársakkal az újonnan kiírt pályázati lehetőségeket figyelembe véve jövőbeli beadandó pályázataink előkészítését.

Ugyanis a pozitív elbírálásban részesült pályázatoknak köszönhetően az elnyert támogatási összegekből tudjuk fejleszteni közösségi intézményeinket, korszerűsíthetjük épületeinket, közterületeinket, és segíteni tudjuk a helyi lakosokat. Ezek által a nyertes pályázatok által egy folyamatosan fejlődő település szilárd alapjain kívül annak stabil jövőképét is meghatározzuk.
A munkatársak nevében is mondhatom, hogy számunkra a legfontosabb egy folyamatosan virágzó Kocsord fenntartása, modernizálása.

A fejlesztési tervekről már a decemberi polgármesteri évértékelőn is beszámoltam Önöknek, hiszen folyamatosan végzem a munkámat azon a területen is, hogy polgármesterként szem előtt tartom Kocsord jövőbeli fejlesztési terveit.
Ezeknek megfelelően készítjük most elő a benyújtandó pályázataink tervezetét az Aljegyző Asszonnyal, amelyeket hamarosan a Képviselő-testület elé fogunk majd terjeszteni.

2019-ben benyújtandó pályázataink egy része az alábbi témaköröket foglalják magukba:
Orvosi rendelő felújítása, modernizálása, orvosi eszközök beszerzése
A pályázat keretében lehetőség van az orvosi rendelő épületnek felújítására, fejlesztésére, bútorok beszerzésére, az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.
 Polgármesteri Hivatal felújítása és modernizálása
A program keretében 5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére van lehetőség. A pályázat keretében támogatható az épület külső és belső felújítása, átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése).
A temető fejlesztése
Ebben a programban a temetőhöz kapcsolódó épület külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kiszolgáló építmények), urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása, a temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl. vízvételi helyek, locsolókút) építése, felújítása, hulladéktároló telepítése, a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása támogatható.
Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása és belterületi útfelújítás
Ezen célterület keretében az útfelújítás valamint a járdafelújítás anyagtámogatása pályázható meg az 5000 fő alatti településeken.
Óvoda udvar fejlesztése
A pályázat keretében az óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása és korszerűsítése támogatható (pl.: kerékpártároló, babakocsitároló kialakítása, kerítés építése és javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút kiépítése, új burkolat kialakítása).

A pályázati kérelmek előkészítése folyamatban van, elöljáróban annyit elmondhatunk, hogy az imént említett pályázati lehetőségek megjelenésére már felhívták a figyelmünket. A pályázati kiírások megjelenését követően így haladéktalanul be tudjuk nyújtani kérelmünket.

Kocsord az elmúlt közel három évben hatalmas eredményeket tudott felmutatni a pályázatokat illetően, hiszen összesen közel 500.000.000 Ft támogatást nyertünk el a sikeres pályázati rendszerünknek köszönhetően.

Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt években benyújtott pályázataink mindegyike pozitív elbírálásban részesült, nagy többségében 100%-osan állami és európai uniós, vissza nem térítendő támogatások keretében.
Engedjék meg, hogy a nyertes pályázatok közül néhányat megemlítsek Önöknek, amelyeknek egy része már befejeződött, egy része pedig hamarosan kezdődni fog, de egy biztos: Kocsodot és az itt élő emberek szolgálják majd, amely számomra a legfontosabb dolog.


Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása („Konyha pályázat”): 9.292.804 Ft
Települési önkormányzatok támogatása: 28.057.918 Ft
Kocsord Község Önkormányzat ASP központhoz történő csatlakozása: 6.810.468 Ft
Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása: 21.166.000 Ft
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása: 9.574.530 Ft
Kocsord Nagymező u. 20. szám alatti ingatlan felújítása (Szalacsi ház felújítása): 5.000.000 Ft
“Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”:14.985.090 Ft
Közbiztonság javítása: 450.000 Ft
A téli rezsicsökkentés kiterjesztésével összefüggő támogatás:895.350 Ft
EFOP 3.1.3 – Esélyteremtő óvoda projekt – eszközbeszerzés: 494.137 Ft
Unitárius egyháztörténeti, kulturális és turisztikai attrakciófejlesztés Kocsordon: 107.872.300 Ft
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése: 173.262.957 Ft

Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak a település sikeres pályázati rendszerének megalapozásához, kiépítéséhez és fenntartásához!

Bízom benne, hogy benyújtandó pályázataink az előző évekhez hasonlóan pozitív elbírálásban részesülnek és a jövőben is Kocsord fejlődését és modernizálását szolgálják majd!

Barátsággal:
Földi István