Hazai forrásból megvalósuló pályázatok

 Hazai forrásból megvalósuló pályázatok
 1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Előzmények: 2016. márciusában Pályázati kiírás jelent meg „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” címmel,

melynek célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 31. napján megtartott ülésén hozott határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásban részesített.  A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja: A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda konyhájának infrastrukturális felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése

A megvalósítás időszaka:2017.12.01. – 2017.12.31.          

Támogató:                   Nemzetgazdasági Minisztérium 

Támogatási összeg:     9 292 804 Ft

Saját erő összege:        488 746 Ft

Projekt összköltsége:   9 781 550 Ft

 1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előzmények: 2016. évben Pályázati kiírás jelent meg „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” címmel, melynek célja 1b) pont esetében a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.  Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 27. napján megtartott ülésén hozott határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzat működőképességének megőrzése, egyéb, feladataik ellátását szolgáló veszélyhelyzet elhárítása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     8 795 328 ,-Ft,

A támogatás felhasználásának határideje: a támogatás folyósítását követő harmadik hónap utolsó napja

 1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

Előzmények: 2016. augusztusában Pályázati kiírás jelent meg „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

” címmel, melynek célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatás nyújtása. Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 27. napján megtartott ülésén hozott határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatás nyújtása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     2 110 740 Ft

Tüzelőanyag fajtája: barnakőszén

Jóváhagyott mennyiség: 554 mázsa

A támogatás felhasználásának határideje: 2017. március 31.

 1. Kocsord Nagymező u. 20. szám alatti ingatlan felújítása

Előzmények: A Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján támogatói okiratot adott ki Kocsord Község Önkormányzata részére a Kocsord Nagymező u. 20. szám alatti ingatlan felújításához.

A támogatás célja: Kocsord, Nagymező u. 20. szám alatti ingatlan felújítása

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:    5 000 000 Ft

A támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 30.

 1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előzmények: 2017. évben Pályázati kiírás jelent meg „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” címmel, melynek célja 1b) pont esetében a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.  Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzat működőképességének megőrzése, egyéb, feladataik ellátását szolgáló veszélyhelyzet elhárítása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     10 002 140,- Ft

A támogatás felhasználásának határideje: a támogatás folyósítását követő harmadik hónap utolsó napja

 1. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”

Előzmények: 2017. évben Pályázati kiírás jelent meg „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel, melynek célja a „Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása” alcím esetében a települési önkormányzat közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítása, karbantartása. Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 2. napján megtartott ülésén hozott határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja: A fejlesztés megvalósulásával Kocsord belterületi útszakaszainak járhatósága jelentősen javul, az Önkormányzat tulajdonában lévő útszakaszokról jelentősen csökken a kátyúkár bejelentések száma. Az Önkormányzati feladatellátás feltételei javulnak, könnyebben elérhetővé válnak.

A megvalósítás időszaka:2017.12.01. – 2017.12.31.          

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     14 985 090 Ft

Saját erő összege:        2 644 427 Ft

Projekt összköltsége:   17 629 517 Ft

 1. Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása

Előzmények: 2017. évben Pályázati kiírás jelent meg „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” címmel, melynek célja 1c) pont esetében a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása a Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások kifizetéséhez.  Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása a Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások kifizetéséhez.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:    2 736 000 Ft

A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

 1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

Előzmények: 2017. augusztusában Pályázati kiírás jelent meg „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

” címmel, melynek célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatás nyújtása. Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 16. napján megtartott ülésén hozott határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatás nyújtása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     3 581 400 Ft

Tüzelőanyag fajtája: barnakőszén

Jóváhagyott mennyiség: 940 mázsa

A támogatás felhasználásának határideje: 2018. március 31.

 1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előzmények: 2017. évben Pályázati kiírás jelent meg „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” címmel, melynek célja 1b) pont esetében a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.  Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzat működőképességének megőrzése, egyéb, feladataik ellátását szolgáló veszélyhelyzet elhárítása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     5.743.133,- Ft

A támogatás felhasználásának határideje: a támogatás folyósítását követő harmadik hónap utolsó napja.

 1. Közbiztonság javítása

Előzmények: A Belügyminisztérium a helyi közbiztonság javítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján támogatói okiratot adott ki Kocsord Község Önkormányzata részére a helyi közbiztonság javításának érdekében.

A támogatás célja: A helyi közbiztonság javítása

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:    450.000 Ft

A támogatás felhasználásának határideje: 2018. június 30.

 1. ASP működtetés

Előzmények: A Belügyminisztérium az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján támogatói okiratot adott ki Kocsord Község Önkormányzata részére, melyet az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében használhat fel.

A támogatás célja: Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:    324.400 Ft

A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.

 1. A téli rezsicsökkentés kiterjesztésével összefüggő támogatás

Előzmények: A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében támogatói okiratot adott ki Kocsord Község Önkormányzata részére.

A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az Önkormányzat támogatott pályázata kiegészítő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:    895.350 Ft

A támogatás felhasználásának határideje: 2019. március 31.

 1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előzmények: 2018. évben Pályázati kiírás jelent meg „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” címmel, melynek célja 1b) pont esetében a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.  Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján pályázatot nyújtott be a fenti támogatási jogcímre, amelyet a Belügyminisztérium támogatásban részesített.  A Belügyminisztérium döntése alapján Kocsord Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás célja: A települési önkormányzat működőképességének megőrzése, egyéb, feladataik ellátását szolgáló veszélyhelyzet elhárítása.

Támogató:                   Belügyminisztérium 

Támogatási összeg:     3.517.317,- Ft

A támogatás felhasználásának határideje: a támogatás folyósítását követő harmadik hónap utolsó napja.

                Kocsord, 2018. 08. 24.

               dr. Szondi Szabolcs

                 jegyző