Tájékoztató - Előrelépések a kocsordi Tisza-kastéllyal kapcsolatosan.

Dr. Gróf Tisza ajos Kastélya Kocsordon


Kedves Kocsordiak!

A kocsordi embereknek, ezáltal nekem is egy fontos szívügyem oldódhatna meg a közeljövőben, hiszen a közelmúltban egy testületi ülésen határozott a képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat jogi képviselőjén keresztül megpróbálunk mindent megtenni a kastély modernizálásával és értékteremtővé tételével kapcsolatosan, együttműködve annak jelenlegi tulajdonosával.

Nem sokkal később pedig nagyon megtisztelő felkéréssel fordultak hozzám polgármesterként: gróf Tisza Lajos születésének 140. évfordulója és a Székely Hadosztály centenáriuma alkalmából keresett fel Kertész József százados, a nyíregyházi toborzó iroda hadisírgondozó részlegének szaktisztje, valamint Komiszár Dénes t. főtörzsőrmester, tartalékos katona, a kállósemjéni Kállay Kúria kiállításszervezője.

Szeretnének lépéseket tenni a kocsordi Tisza-kastéllyal és Tisza Lajos sírhelyének méltó rekonstruálásával, helyi védettség alá vonásával kapcsolatosan. A hivatalból terepbejárásra mentek, ahol a kastélyt és annak környékét vették szemügyre.

A jelenlegi tulajdonos segítőkész és együttműködő volt, hiszen ő is szívügyének tekinti a tervezett fejlesztéseket.

A tervek sikeressége esetén a Tisza-családnak, gróf Tisza Istvánnak és gróf Tisza Lajosnak méltó kultusza alakulhatna ki itt, Kocsordon.

Megújulhatna a Tisza-kastély és annak gyönyörű környezete, munkalehetőségeket tudnánk teremteni és a vidék egyik legszebb helye lehetne ismét a kocsordi Tisza-kastély és környezete.

A fejleményekről a továbbiakban mindig tájékoztatást fogok adni.

A legfontosabb, hogy elindultunk ezen az úton.

Barátsággal:
Földi István