Rendszeres szociális ellátások bevezetése: I. Lakhatási támogatás

Segíteni és szolgálni a kocsordi embereket
  Rendszeres szociális ellátások bevezetéseKocsordon
I. Lakhatási támogatás

Rendszeres szociális ellátások bevezetése Kocsordon I. Lakhatási támogatás


Kedves Kocsordiak!

Szociálisan érzékeny emberként fontos számomra, hogy a rászoruló helyi lakosokat valóban támogatni tudjuk olyan pénzbeli támogatási formákkal, amelyek segítik a megélhetésüket, könnyebbé teszik mindennapjaikat.
Ezt tartottam szem előtt akkor is, amikor 2016 végén a kocsordi szociális rendszer megreformálását tűztem ki célul. Előterjesztést nyújtottam be a képviselő-testület felé a szociális rendeletünk módosításával kapcsolatosan, amelynek keretében indítványoztam a lakhatási támogatás bevezetését.
A képviselő-testület teljes tagsága támogatta ezt a törekvésemet, így havi 4.000 Ft-os összegben bevezettük a lakhatási támogatást, amellyel a rezsiköltségek csökkentéséhez járul hozzá az Önkormányzat hónapról-hónapra.

Kezdetben egy szűkebb kör részére tudtunk támogatást megállapítani. Látva azonban a helyi igényeket és a szociális szakemberek visszajelzéseit, úgy döntöttünk, hogy bővítjük a támogatásra jogosultak körét. Egy polgármester és egy önkormányzat ott segítse a helyi lakosokat, ahol csak tudja.
Így a havi 4.000 Ft összegű lakhatási támogatásra 2017-ben 225 fő, 2018-ban 250 fő, 2019-ben pedig már 278 fő jogosult, tehát már közel 300 családot támogatunk havi rendszeres pénzösszeggel ezen támogatási forma keretében.

Örülök annak, hogy az Önkormányzat ezt meg tudta valósítani, de a legjobban annak örülök, hogy a helyi lakosokat hónapról hónapra tudjuk segíteni.
Célom az, hogy az elkövetkező időszakban lehetőségeinkhez mérten emeljük majd a támogatás összegét, még nagyobb segítséget nyújtva ezzel a rászoruló családoknak, egyedül élő személyeknek.

Ezúton is köszönöm a képviselő-testület támogatását!

Barátsággal:
Földi István